foto van een huismuis in Almere

De huismuis in Almere

Algemeen

De huismuis komt al meer dan 20 jaar voor in Almere op het moment dat hier mensen kwamen wonen in de Polder namen zij de huismuizen mee. De soort komt in geheel Nederland voor en in Almere treffen we deze soort vooral in huis en in bedrijfspanden aan. De huismuis in Almere leeft hoofdzakelijk binnenshuis maar kan niettemin ook een deel van het jaar of het gehele jaar buitenshuis verblijven.

Omdat de huismuis in Almere veel kleiner is, zal de huismuis niet snel met de twee rattensoorten worden verwisseld. Sterker nog een pas gespeende bruine rat weegt al meer dan een volwassen muis in Almere. Een jonge rat heeft ook een veel grotere kop en poten ten opzichte van de rest van zijn lichaam en de staart in aanzienlijk dikker.

De huismuis in Almere wordt echter wel vaak verward met een ander soort die we kennen als de bosmuis. De bosmuis lijkt enorm op de huismuis in Almere alleen heeft deze de voorkeur voor het buitenleven. Echter komen bosmuizen in Almere ook geregeld binnen maar gebruikelijk leven ze in schuurtjes en garage’s. Verder heeft de bosmuis grote achterpoten in vergelijking met de huismuis.

Leefwijze

De huismuis in Almere leeft voornamelijk binnenshuis en kan zich behoorlijk snel verspreiden. Zo zijn er gevallen bekend in Almere waarbij volledige winkelcentra, magazijnen of flats grote aantallen muizen voorkwamen en voorkomen. Vooral in dichtbevolkte wijken in Almere. De huismuis zal altijd proberen om kort bij de voedselbron te nestelen en te verblijven. Zo komt het regelmatig voor dat er nesten in broden, zakken diervoeding, eierdozen of zakken rijst aangetroffen. Muizen zijn in principe nachtdieren, maar worden ook vaak overdag gesignaleerd. Ze zijn lichtschuw en zijn op donkere plaatsen actief.

De huismuis in Almere is tot tegenstelling tot zijn soortgenoot de rat niet neofobisch(angst voor nieuwe dingen), maar juist heel erg nieuwsgierig. Een lokaasdoos wordt vaak dezelfde nacht nog belopen. De huismuis in Almere heeft een duidelijke voorkeur voor noten, zaden en gedroogde vruchten, vooral als ze erg zoetig zijn.

In de huizen van de Almeerders worden uitwerpselen en nesten vaak gevonden op zolder, meterkast of onder de keuken. Dit komt omdat de de huismuis in Almere uit de kruipruimte of via de spouw openingen naar binnen komen.

Schadelijkheid

Huismuizen in Almere kunnen door hun aanwezigheid in grote getale soms voor enorme overlast zorgen. Ze knagen kabels kapot, knagen aan verschillende verpakkingen van producten en bevuilen op deze manier je voedingswaar met urine en uitwerpselen.  Wij adviseren dan ook bij grote overlast een ongedierte bestrijden in Almere te benaderen om je probleem op te lossen.